PRIO 0till18

prio0till18_1.jpg
prio0till18_2.jpg
prio0till18_5.jpg
prio0till18_6.jpg
prio0till18_4.jpg
prio0till18_3.jpg

Barnkulturkonferensfestivalen PRIO 0till18 anordnades av Kultur i Väst den 6-8 september och presenterade ett digert program inom barnkultur och barns delaktighet. Målet med konferensen var "att ta rejäla kliv framåt mot ett kulturliv som är tillgängligt för alla barn och unga – på riktigt." Ett intressant program med många bra föreläsare, workshops och studiebesök. Konferensens rumsgestaltning stod Unik Fabrik för!