På konferens om barns lek-och utemiljö

IMG_2394.jpg

Under två dagar har jag deltagit i konferensen Barns lek-och utemiljö, ordnad av Teknologiskt Institut i Stockholm. Väldigt bra sammansättning av talare som visade på flera intressanta infallsvinklar. Konferensen avslutades med en föreläsning och workshop som jag höll i. Vi pratade om barns delaktighet, varför vi ska bjuda in barnen och hur barnen kan göras delaktiga när vi skapar deras närmiljöer. Vi testade bl.a. en metod på en närliggande förskolegård och letade leksignaler i konferensrummet. Kul och inspirerande dagar!