Unik Fabrik

Unik Fabrik är en designstudio baserad i Göteborg. Med foten i barnens värld utvecklas tankar och idéer som blir till lekfulla produkter, rum, bilder och mönster. Ordet Fabrik leker med engelskans fabric, textilen är källan med all sin mjukhet.

Unik Fabrik började ta form under Masterutbildningen Child Culture Design på Högskolan för Design och konsthantverk i Göteborg 2012. Här upptäcktes en ny värld där barnen, leken och berättandet stod i centrum.

Jag som står bakom Unik Fabrik heter Annika Gannby. Jag arbetar främst med textila lösningar tillsammans med mönster och illustration i form av lekfulla produkter och rum. Fokus är de ”mjuka” delarna i rummet, dvs färg, form och textil med ljuset som stämningsskapare. Leken och fantasin är en stor drivkraft i alla projekt.

I designprocessen tas alltid användarens perspektiv i anspråk, liten som stor. Det är i mötet och dialogen det händer, det är tillsammans vi skapar.