Sommarledigheten är till sin ända

Första arbetsveckan har mjukstartats med roligt bildskapande. Bilden är grunden till allt mitt skapande, i höst utlovas det mer näring åt bilden!