Seoul design week

I höstas blev jag och min vän och kollega Emma Österman inbjudna av vår gemensamma vän Hyojung Um till att hålla en workshop för barn under Seoul design week under temat Hej smart stad! Efter månader av planering via skype och mail träffades vi under tio intensiva och fantastiska dagar i Seoul. Workshopen hölls i det karaktäristiska DDP - Dongdaemun Design Plaza. Under två dagar bjöd vi in ca 150 barn till att vara stadsplanerare för en dag och tillsammans bygga en "smart" stad utifrån deras perspektiv. Det byggdes på både höjden och bredden och kreativiteten var på topp. Ekologiska bostadshus, höga hus där många får plats att bo, vindkraftverk, tak som samlar regnvatten eller skyddar dig mot solen, solenergi, flygande bussar, mobila vägar, sociala bostadskvarter, platser för lek och vila och gröna parker var några av idéerna. Vi avslutade dagen med en utställning där barnen stolt fick visa upp sin stad för sina föräldrar.