Den nya staden

Städerna i Sverige förändras och nya människor möts. Hur samsas vi om staden och hur gör vi för att alla ska känna sig trygga och välkomna? Hur vill barnen att den nya staden ska se ut och vara? Vilka bor här och vad gör de?

Under workshops har barnen skapat bilder och berättelser om staden idag och om Den nya staden. Detta har mynnat ut i en utställning med textila gestaltningar som besökaren bjuds in att delta i, både genom att uppleva, fantisera vidare och skapa.

Röster och perspektiv från våra yngsta medborgare är en viktig utgångspunkt i formandet av nya platser och vårt framtida samhälle. Utställningen utgör ett exempel på barns delaktighet i designprocessen.

Utställningen är ett samarbete mellan Borlänge Modern, barngrupper från Tjärnaskolans fritidshem i Borlänge och barnkulturdesignern Annika Nilsson från designstudion Unik Fabrik i Göteborg.