REBUS-projektet har startat

Idag har vi inventerat barnens förskolegård och denna platsen fick en glad flagga:) Som designpedagog ingår jag i ett REBUS-projekt där syftet är att ge barn inflytande och möjlighet att påverka sin fysiska miljö. Målet är att förverkliga några av barnens idéer under hösten då de får följa hur deras idéer tar form ute på gården. Jättespännande projekt!