Utställning på Borlänge Modern

vernissage_0.jpg

Nu är utställningen på Borlänge Modern avslutad. Många barn har varit delaktiga i både workshops och som besökare på konsthallen. Det har handlat om hur barnen vill att den nya staden ska se ut och vara. Detta har kommit till uttryck i textila gestaltningar, väggmålningar och tejpritande på golvet. Besökarna har fått ta del av barnens tankar från bl.a. Tjärnaskolans fritidshem som genom bilder och texter har berättat om hur de ser på sin stad. Jag vill tacka Borlänge Modern och alla barn för ett spännande samarbete!