Som Barnkulturdesigner arbetar jag med produkter och miljöer för barn utifrån ett barnperspektiv och utifrån barnens egna perspektiv. Barnperspektivet får jag genom att försöka sätta mig in i barnens tillvaro med hjälp av bl.a. mina tidigare erfarenheter från barn och genom kunskap om barns lek och barns utveckling. Barnens egna perspektiv får jag endast genom att fråga barnen själva och genom att lyssna till deras berättelser, önskningar och behov. Det är här barnkulturdesignerns specialkompetens kommer in. Vår roll är att ge barnen möjlighet att ta plats och bli lyssnade till i frågor som rör dem. Att stå på barnens sida!

Barnkonventionen säger att alla barn har samma rättigheter och rätt till utveckling. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem.

För att lyssna till barnen jobbar jag med lekfulla metoder som används i workshops där barnen bjuds in. Metoderna anpassas efter grupp, ålder och typ av projekt. Syftet är att ge barnen inflytande och möjlighet att påverka i frågor som rör dem, tex deras närmiljöer, för att översätta och förmedla vidare barnens tankar och idéer till verkliga koncept.

Jag har utbildat mig på Masterutbildningen Child Culture design på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Det bubblar inom barnkulturen och vi är många intresserade som jobbar med frågor som rör barns delaktighet. Nätverket Design och Arkitekturpedagogerna i Göteborg är ett bra exempel på detta, likaså BiG – Barnkulturforskning i Göteborg.